kontaktua
2011.07.21

Idatz & Mintz literatur aldizkariaren zenbaki barria

Labayru Ikastegiak ateraten dauen Idatz & Mintz Literatur Atalen sorta aldizkariaren 51. zenbakia argitaratu barri da.

2011ko lehenengo ale honetan, literatureagaz lotutako hainbat idazlan batu dira. Alde batetik Aita Lino Akesolo ekarri dabe gogora Adolfo Arejitak eta Juan Manuel Etxebarriak artikulu banatan.

Sorkuntza aldetik, Lourdes Unzueta, Amaia Iturbide eta Iratxe Ormatzaren narrazino bana dakarz. Eta Luigi Anselmiren “Bortz olerki llabur”.

Herri literaturako atalean, Jabier Kalzakortak “Brodatzen ari nintzen” balada ezagunaren bertsino barria emoten dau, Altzaikoa.

Sebastian Gartzia Trujillok euskera baserri-hizkuntza ete dan zalantzan jartzen dau saio moduko artikuluan.

Eta amaitzeko, Arantza Etxebarriak Francisco Javier Arrietaren Itsaso aldetik izeneko liburuaren erreseina idatzi dau.

Zenbaki betea dogu ale hau, aurrekoen antzean. 2010ean 50. zenbakira heldu zan aldizkaria aurrera doa, muga hori ez dala helmuga izan gogoratuz.

Esatekoak 0
Ikusita: 1352
2011.07.14

Eako poesia egunak

Urteroko moduan, aurten be poesia ardatz dala, jardunaldiak eratu ditue Ean, zortzigarrenak, poesia modernoaren ingurukoak.

Garagarrilaren 15, 16 eta 17an programa betea dago, beti be poesiagaz lotuta. Hitzaldiak, mahai-inguruak, irakurraldiak, errezitaldi musikadunak… poesiagaz gozatzeko hainbat aukera dagoz bertara hurreratu ezkero.

Herrijeri Emon Arnasa kultur elkarteak antolatzen ditu poesia-egunok. Gabriel Arestik Ean igaro zituen bere azken urteak, eta poema batzuk herrian bertan idatzi eta herriari eskaini eutsazan. Hori dala-ta, jardunaldiok Ean egiten dira, eta Arestiri omenaldia egiteko helburua be badauke.

Informazino zehatza gura izan ezkero, hemen programea eta gainerako gorabeherak: www.eakopoesiaegunak.com

Esatekoak 0
Ikusita: 1218
2011.06.09

Orbelak airez airez Herri ondarea herrira bueltau

“Orbelak airez aire” herri kantuak eta ume-hizkera oinarri hartuta prestatutako materiala da. Labayru Ikastegiak landutako material horretan, herritik batutako kantuak CDan grabau dabez, Galdakaoko Maximo Moreno Musika eskolako eta Etxebarriko Soinuzale Musika Elkarteko ikasle-irakasleen artean, Juan Carlos Irizarrek prestautako moldaketakaz.

Material bikotxa da izan. Alde batetik CDa bera, barruan dituela grabazinoakaz batera, kantu guztien letra-partiturak.

Beste aldetik, izen bereko “gida-didaktikoa eta kantu bilduma” argitaratu da. Gida horretan be, barruan dator CDa. Baina kantuakaz batera, kantuok eta material tradizionalok eskolan nahiz etxean erabilteko gida dakar. Gida horretan 0-6 urteko umeakaz jarduteko hizkuntza-baliabideak datoz: ume-hizkera, esakera okerrak zuzentzeko modua, egoeraren arabera erabilteko moduko esamoldeak, olgetak, jolasak.

Material guztia Nerbioi-Ibaizabal inguruko herrietan bertako informanteei grabatutakoa da, herritik harakoa, barriro be gizarteratzeko. Bertan dagoz informanteek euren umezaroaz emondako barriak be.

Lan hau, berez, lehendik datorren egitasmo baten emaitza barria da. Zuztarretatik ahora izenagaz egin zan lehen DVD didaktiko bat. Hori lantzeko, Nerbioi-Ibaizabal inguruko hainbat informanteri galdeketak egin jakezan eta grabau egin ziran. Orduko emaitzaren kalidadea eta arrakasta ikusita, kontuan hartuta grabazinoetan beste material asko egoala, jarraipena emon jakon.

Egitasmo honetan honeek udalok parte hartu dabe: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes eta Zaratamokoak.

Esatekoak 0
Ikusita: 1133
2011.06.01

Euskal Hiztegia definizinoduna Adorez 13

Aspaldian hasi zan irakasle talde bat lexikografia lantzen, euskeraz horren hutsunea ikusita. Sinonimoen hiztegia Durangoko azokan aurkeztu eben 1983an. Haren arrakasta ikusita, definizinoak emoten dituan hiztegia egitea erabaki eta beharren hasi ziran.

Harrezkero hainbat hiztegi argitaratu dabez, sinonimoenak, definizinodunak, hizkuntza bikoak. Adorez markeagaz, zenbatuta datoz lanok.

Oraingoan 13garrena dakarre, Euskal Hiztegia izenekoa, definizinoak emoten dituana.

Halango hiztegi bat egiten hasteko, pauso bi egin behar dira. Alde batetik, berbarik erabilienak aukeratu, eta bestetik, definizioak emoteko modua ondo finkatu.

Hiztegi honetan definizinoak eta adibideak ezeze, euskalkietatik baturako bidea errazteko asmoz sinonimorik erabilienak be proposatzen dira.

Baditu hiztegi honek beste ekarpen batzuk be. Euskeraz derrigorrez jakin beharreko berbak, oinarri-oinarrizkoenak [**] ikurra dauke (1.128 berba dira holangoak). Eta oso beharrezkoak direnak [*] izartxo bat (1.728 berba).

       Euskera batua da hiztegiaren esparrua, baina euskalkietako beste hainbat berba be sartu dira, horreekaz guztiakaz osotzen dalako euskara batuori. Itxuraz be bereiztuta datoz batzuk eta besteak. Euskaltzaindiak baturako onartutako hitzen sarrerak kurtsibaz edo letrakea etzanez datoz. Holan, letra moldeari erreparatua, argi dago baturako onartutakoak zeintzuk diran.

Esatekoak 0
Ikusita: 2338
2011.05.26

Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren (EHHA) hirugarren liburukia atera dau Euskaltzaindiak

EHHA edo Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoaren bitartez, Euskaltzaindiak gure tradizinoko hizkeren izendapen eta aldaerak batu gura ditu, eremu semantiko zabal eta ugarietan. Eta hori euskera erabilten dan herrialde, eskualde, herri eta auzoetan, beti be euskera ahalik eta osoen ordezkatuta egon daiten.

Metodologia moduan galderak egin dira, 2857 kontzepturen inguruan, gehienak lexikoari buruz, baina gramatika alderdia baztertu barik (morfologia, sintaxia, fonetika). 145 leku aukeratu dira inkesta egiteko: 36 Bizkaian eta beste horrenbeste Gipuzkoan, 27 Nafarroan, 18 Nafarroa Beherean, 15 Lapurdin, 12 Zuberoan eta 1 Araban.

Iaz Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoaren I eta II liburukiak aurkeztu eta gero, oraingoan IIIgarrena dator. Dana dala, liburuetan argitaratutako eduki osoa Euskaltzaindiaren webgunean dago, gura dauenak kontsultatzeko.

Esatekoak 0
Ikusita: 1293