kontaktua
2011.10.26

Lore Jokoak Mungian

Beste urte batez, datorren domekan, urriaren 30ean, Lore Jokoak egingo dira Mungian. Jaiegun honegaz mungiarrak historian ehun urte atzera egin, eta orduko bizimoduko lanbideak, ohiturak eta gertakizunak gogoratu gura dabez.

2005. urtean Lauaxetaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko egin ziran lehenengoz Lore Jokoak. Orain arte gai desbardinak landu dira: ezkontzak, bataioak, trena etortea... Aurten Mungiako auzoetako eskotak aukeratu dabez.

Eskota antxinatik datorren ohiturea da. Auzoetako jaiak ziranean, Atxurin, Billelan, Markaidan, Trobikan... auzoko mutil gazteek urira etorri eta ardaoa erosten eben. Ardaoa zaragietan erosten zan alondegian. Zaragiak eroateko gurdia ekarten eben idi-buztarriagaz, erramakaz eta lorakaz atonduta, polito-polito ipinita. Mutilak eurak be, erropa dotoreenakaz jantzita etorten ziran: alkondara zuria, brusea, painelua lepoan eta mahonezko frakak.

Ardaoagaz auzora joan aurretik, lehenengo Mungiako Asilotik pasetan ziran, eta han zaragi bat ixten eben hango behartsuentzat. Behin auzora bueltauta, ardao hori doan banatuten zan auzoko jentearen artean. Hurrengo astean gazteak barriro alkartzen ziran ardaoa pagetako eta bide batez bazkaria egiten eben.

Ohitura honen antzezpena ikusi gura dauenak, domekan dauka Mungian era ederra.

Esatekoak 0
Ikusita: 1240
2011.10.21

Litterae Vasconicae Euskeraren Iker Atalak aldizkariaren ale barria

Litterae Vasconicae Euskeraren Iker Atalak aldizkariaren 12. zenbakiak euskal kulturako gaiak ditu aztergai. Ale honetan literatura da nagusi; testu zaharrak, literatura modernoari jagokozan arloak eta herri literatura landu dabez artikuluen egileek.

Jesús Antonio Cidek, CSICeko kideak, “Perfil de Domingo de Eguia (con una desatribución, y una relación de servicios)” lanean, lehenago be aldizkarian erabilitako gaiari heldu deutso. “Canción Vizcaína” deritzanaren eta haren protagonista Domingo de Eguíaren barri zehatz orain arte ezezagunak emoten ditu.

Jabier Kalzakortaren “Jean Elissalderen Theopane Venard Dohatsua” eta Xabier Altzibarren “Frantziako Iraultza eta Konbentzioko Gerra bertsoetan: testuak, gaiak, testuinguru historikoa” artikuluetan, Iparraldeko tradizinoko testuak berreskuratu eta beren testuinguruan jarri dabez. Lehenengoak Jean Elissalde Zerbitzarik argitaratu barik itxitako testu bi dakarz, Theophane Venard Dohatsuari buruz prosaz egindako testu bi. Bigarrenak, Frantziako Iraultza eta Konbentzioko gerrari buruzko euskal testu literarioak landu ditu, idatziak nahiz ahozkoak, kantuak eta bertsoak batez be.

Han hor hemen sakabanatuta eta atalka zabaldutako testu bat osotu dau Andres Urrutiak “Lourdesko Ama Birjina, J.B. Eguzkitzaren euskal prosan: Lourdesko osakuntza arrigarriak” lanean, Juan Bautista Eguzkitzak idatzitakoa Lourdesko Amari egotzitako mirariei buruz. Testua bera emoteaz gainera, Lourdesko Ama Birjinaren gainean euskal literaturan dagozan idazlanak aztertu ditu.

Era berean, ahozko tradizinoko pasarte labur politak erreskatau eta aztertu dabez Jabier Kalzakortak eta Fredi Paiak, Antonia Gorostola zanak “Nire amaren esaerak eta kantak” izenburupean koaderno baten egindako oharrak hona ekarrita. Getxoko herri kulturaren lekuko bihurtu da.

Jose Mari Kortazarrek, “Parroki paperak herri prentsaren aitzindariak”izeneko artikuluan, Durango inguruko parrokietan bertako gorabehera eta jardueren barri emoteko argitaratu izan diran parroki paperen eta zelako edo halako argitalpenen katalogo zehatza egiten dau. Horren ostean, tesi hau botatzen dau: halakoak gaur egun hainbeste indar hartu daben herri aldizkarien aurrekoak ete dira?

Sebastian Gartzia Trujillok “Hamar euskal literato eta Jainkoa” lanean euskal literatura modernoko hamar idazleren lanak erlijinoaren ikuspegitik aztertu ditu. Irakurketa horretan, bakotxak bere sinismen-esperientzia zelan adierazten dauen erakutsi deusku.

Esatekoak 0
Ikusita: 1109
2011.10.07

Lauaxeta olerki lehiaketa

Mungiako Udalak aurten be olerki-lehiaketa eratu dau, Lauaxeta herriko poeta handiaren omenez egin ohi dauen moduan.

Aurten “Itxasora!” izenburua ezarri dabe parte hartuko daben idazlan guztientzat. Gaia nahi dan eran landu eta asmau ahal izango da, baina izenburu horretara egokituta.

100 eta 200 bertso-lerro bitartean euki behar dabez idazlanok, beti be euskeraz idatzita eta originalak direla.

Lanak azaroaren 15era arte aurkeztu ahal izango dira.

Esatekoak 0
Ikusita: 1392
2011.09.30

Orbelak airez aire Prentsaurrean aurkeztuko da hilaren 6an

“Orbelak airez airez” Nerbioi-Ibaizabal inguruko herrietan herri ondarea batu eta bergizarteratzeko programako emaitza barria da. Emaitza horretan kantuak eta ume-hizkera izan dira oinarria. Hortik abiatuta, material bi osatu dira: kantuen CDa alde batetik, eta unidade didaktikoa bestetik.

 

Hilaren 6an, eguenean, prentsaurrean aurkeztuko da, Basauriko udaletxean, goizeko 11:00etan.

 

CDko mamina herrietan bertako informanteai batutako kantu hautuakaz osatuta dago. Kantuok Juan Carlos Irizarrek moldatu eta Galdakaoko Maximo Moreno Musika eskolako eta Etxebarriko Soinuzale Musika Elkarteko ikasle-irakasleen artean grabau dabez. Entzuteko euskarriagaz batera daukaz kantu guztien letrak eta partiturak.

 

Gida-didaktikoa eta kantu bilduma da bigarren materiala. Gidaren barruan CDa be badator, baina horrez ganera, kantuok eta material tradizionalok eskolan nahiz etxean erabilteko pausu batzuk dagoz. Gida horretan 0-6 urteko umeakaz jarduteko hizkuntza-baliabideak emoten dira: ume-hizkera, esakera okerrak zuzentzeko modua, egoeraren arabera erabilteko moduko esamoldeak, olgetak, jolasak.

 

Material guztia Nerbioi-Ibaizabal inguruko herrietan bertako informanteei grabatutakoa da, herritik harakoa, barriro be gizarteratzeko, holan trasmisinoa ziurtatzen dala-ta. Bertan dagoz informanteek euren umezaroaz emondako barriak be.

 

Lan hau, berez, lehendik datorren egitasmo baten emaitza barria da. Zuztarretatik ahora izenagaz egin zan lehen DVD didaktiko bat. Hori lantzeko, Nerbioi-Ibaizabal inguruko hainbat informanteri galdeketak egin jakezan eta bideoan grabau ziran. Orduko emaitzaren kalidadea eta arrakasta ikusita, kontuan hartuta grabazinoetan beste material asko egoala, jarraipena emon jakon.

 

Egitasmo honetan honeek udalok parte hartu dabe: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko eta Zaratamokoak. Lana Labayru Ikastegiak egin dau.

 

Esatekoak 0
Ikusita: 1392
2011.09.22

Juan B. Gallastegiren liburu barria

Labayru Ikastegiak Juan Bizente Gallastegi durangarraren Tontorretik begira izeneko liburua atera barri dau Sutondoan sailean. 230 orritan, bizitzako oroitzapenak garanduten ditu egileak, datu biografikoakaz batera inguruko datu historiko, etnografiko eta ganerako jakingarriak emoten dituala.

Abadetzan urrezko ezteguak bete orduan hasi zan gero liburu bihurtuko zan idazlanerako lehenengo pausoak egiten. Hasierako asmoa han hor hemen idatzi eta argitaratatutako artikuluak eta aldi baten Arrate Irratian “Oiztik Anbotora” saiorako prestautakoak batzea zan, horreri gehituta ibilbide biografikoa. Egitasmoa apurka-apurka moldatzen eta egokitzen joan da eta azkenean oroipenen bildumagaz osatu da testua.

Ordena kronologikoan datoz kontuak. Hasteko, Durangoko umetako bizipenak, ikasketak, futbola, gerrea eta holangoakaz osotuta datozenak.

Gero, Comillasen gaztetako ikasketa garaiak hartzen dau leku handia. Izan be, atal hau interesgarria da euskaldun asko joaten ziralako hara ikasten. Ikasketa programak, irakasleak, metodologia, ikasleen bizimodua eta prestakuntza nahiko zehatz azalduta datoz.

Behin abade eginda, Durangon meza barria emonda, abade karguak Bizkaiko hainbat lekutan ibiliazo deutso. Batez be Markina, Etxebarria, Durango, Iurreta, Elorrio izan ditu bizileku, eta bere bizipenen gertaleku.

Musikarako zaletasuna, euskalzaletasuna, gizartean azkeneko berrogeta hamar urteetan gertatutakoak, politika, kultura eta erlijinoan egindako aldaketak… agirian ikusiko ditu irakurleak. Idazlearen esperientziaren begietatik azalduta, jakina, baina gizarte zati handi baten esperientziaren lekuko.

Testua bizkaieraz idatzita dago, erraz irakurteko moduan. Aurretik Adolfo Arejitaren sarrerea dauka, liburua zelan taiutu dan, zer dakarren eta zelangoa dan azaltzen dituala.

Esatekoak 0
Ikusita: 1134