kontaktua
2011.05.13

Martin Olazar bidegile

Martin Olazar Uribe (Gamiz 1927-Mungia 2008) Bizkaiko eragile handietariko bat izan da joan dan mendean zehar, euskeraren inguruan.

Haren biografia argitaratu barri da Eusko Jaurlaritzak ateraten dauen Bidegileak kolezinoan, Juan Manuel Etxebarriak prestatuta.

Biografia horretan gogoratzen danez, umetan gerrea bizi izan eban Martinek, eta baita osteko eskasia-urteak be. Gazterik erakutsi eban abadetzarako gogoa eta, lehenengo Bergaran eta gero Gasteizko Seminarioan egin zituan Filosofia eta Teologia ikasketak. Bizkaiko hainbat herritan egon zan abade, Ubiden lehenengo; Fruiz, Mungia, Zeanuri eta Bermeon gero; Mungian emon ebazan azkenengo urteak.

Baina euskalzale sutsua izan da Martin Olazar. Ez zan konforme egon Euskaltzaindiak euskeraren batasunerako hartutako bideagaz, eta Kardaberaz’tarrak taldekoakaz batera Euskerazaintza sortu eben, euren esanean Erri Euskerarentzako akademia. Lino Akesolo izan zan erakunde horren lehenengo presidentea, eta ha hil zanik eta gehiago Martin Olazar izan da.

Bai Euskerazaintzan bai Euskerazaleak alkartean, Martin izan da arima eta bihotza. Asko be asko idatzi dau, liburuak, Zer aldizkariko artikulu gehienak bereak izaten ziran, Mungia eta inguruetako herrien ganean, nobelak eta abar.

Zu, Martin (1999) izenburuagaz biografia eta memoriak idatzita itxi zituan.

Esatekoak 0
Ikusita: 1684
2011.05.04

“Berbak hariz josten” jardunaldiak

“Berbak hariz josten” izenburuagaz jardunaldiak eratu ditu Mendebalde Kultura Alkarteak urteroko moduan. XV. jardunaldiak dira honezkero, eta aurrekoetan moduan, Euskaltzaindiko egoitzan (Plaza Barria, Bilbo) izango dira. Maiatzaren 6 eta 7an programa zabala landuko dabe hainbat hizlari tartean direla.

Programan iragarten danez, hiztegigintza, euskera batuaren nondik norakoak, euskeraren gabeziak, euskera-gaztelania darabilezan lanbideen gorabeherak eta beste gai batzuk erabiliko dabez.

Gaion ganean berba egiteko hizlari ezagunek parte hartuko dabe. Xabier Amurizak, Karlos Cidek, Patziku Perurenak, Pello Esnalek eta Igone Zabalak hitzaldi bana egingo dabe. Horrezaz ganera mahai-ingurua egingo dabe.

Ohikoa da jardunaldiotan euskalgintzan zetan edo hatan nabarmendu dan pertsonaren bat omentzea be. Aurten Joseba Arrieta omenduko dabe, zapatu goizeko ekitaldiaren amaieran, eta Patxi Uribarrenek egingo dau haren gorazarrea.

Mendebalde Kultura Alkartea 1996an sortu dan, Alfonso Irigoien zuzendari zala, mendebaldeko hizkera aztertu, egokitu eta bultzatzeko. Harrezkero hainbat argitalpen atera ditu, urtero jardunaldiak egiteaz ganera.

Esatekoak 0
Ikusita: 2476
2011.04.29

Jose Antonio Arana Martija (Gernika-Lumo 1931-2011)

Gernika-Lumon jaio zan, zortzi neba-arrebetarik zaharrena berau zala. Eskolara umetan hasi zan, bere jaioterriko Euskal Ikastola esaten eutsienera. Uria bonbapean triskildua izan zanean, familiak Frantziara joan beharra euki eban, eta han egon ziran, harik eta 1939an, behin gudua amaitutakoan, atzera bertora itzuli ahal izan ziran arte.

Frantziatik osterakoan, Muxikan parau ziran biziten, aita muxikarra eben eta, haren baserri-etxean.  Han igaro zituan, bere neba-arrebakaz batera, hamaika urteko aldia: umezaroaren zati bat, mutil-bardingo aldia eta gaztetasunaren lehen zatia. Zuzenbidea ikasi eban Deustuan, ondoren ekonomia ikasketakin osotu zituanak. Emaztea, Maiteder Bareño, gernikarra da eta bost seme-alabaren guraso izan dira.

Euskaltzaindian liburuzain karguaz lanean hasi orduko (1978), Gernikako Astra Unceta y Cía arma fabrikan izan zan enplegatu, eta jestoria bat be zuzentzen eban.

Gaztetxotatik agertu eban kultura gaietarako zaletasuna eta mundu horretan murgildu zan. Hiru ardatz nagusi bereizi geinkez arlo honetako bere jardunean: idazle, ikertzaile eta zabaltzaile, euskeraz zein erdaraz; musikologo eta Euskaltzaindian euskaltzain oso.

Idazten, Brisas Guerniquesas bere uriko aldizkarian hasi zan, eta haren jarraikotzat dagoan Aldaba-n be kolaboratu izan dau. Gerora euskal aldizkari askotan kolaboratu izan dau (Aranzazu, Egan, Jakin, Euskera...), monografia labur mordoa idatzi izan dau, eta liburu mardoak be bai, Musica Vasca saio-obra esaterako, behin baino sarriago berrargitaratua.

Batez be hirurogeta hamargarreneko urteetarik honantz garatu dau bere idazte-jarduna, gai diferenteak jorratuaz: euskal musika (opera, koru-soinua, marijesiak edo euskal dantzak aztertuaz), euskera, bibliografia eta musika arloko pertsonaien biografia edo kronikak landuaz (Sebero Altube, Resurrección Mª Azkue, Aita Donostia, Aita Madina, Karmelo eta Bonifazio Etxegarai, Julio Urkixo...), erakunde eta alkarteak, musika arlokoak barru dirala (Euskaltzaindia, Arantzazuren musika proiekzinoa, Eresoinka, Elai Alai taldea). Musikologo lez, gaztetatik ibili zan musika edo koru alkarteetan murgildurik, eta batez be berak sortu eta zuzendu eban hamar bat urtez Andra Mari korala.

Euskal bibliografia izan dau gai kutunetariko bat, batez be Euskaltzaindiko Azkue liburutegiaren ardurea izan ebanik gora. Biblioteka horren ondarea ugaritzeko egin dauen lana eta ahalegina ez dira txantxetakoak, eta bertako artxibo-biblioteketako izkribu-liburuak arakatuz ondu dituan artikuluak ez gitxiago: Juan Carlos Guerraren biblioteka eta artxiboa, Bonaparteren bibliografia, Azkueren eskuizkribuak izan ditu, besteak beste, aztergai.

1988an Euskaltzaindiak euskaltzain oso izendatu eban, eta beste kargu batzuen artean Liburuzain eta Diruzain izan da Akademian 1996ra arte, baina gerora be Azkue Bibliotekako batzordean eta gain karguan izan da, osasunak lagundu deutson arte.

Hainbat kultura ekimenetan izan da eragile edo babesle. Gernikarako Seber Altube ikastolaren sorkuntzan, esaterako. Zertan esan be ez, begirune eta miresmen handia eutsala euskalzale eta musikazale handi horri, Azkueri eta Aita Donostiari izan eutsen legetxe. Gernikan hainbat herri egitasmotzat partaide izan da, batez be Marijesiak ikertzen, zabaltzen eta kantatzen.

Politikeagaz be aldi baten loturatxoa izan eban. 1977an Gernikako ESB alderdiaren zerrenda-buru aurkeztu zan eta zinegotzi hautatua izan zan, eta ondoren Bizkaiko Batzar Nagusietako junteru. Egin egunkariaren bultzatzaile be izan zan.

Amaitzeko, jaso izan dituan sarietariko batzuk aitatu. Euskal liburu-dendari eta argitaratzaileek Urrezko Luma (2004), Gernika-Lumoko Udalak eta uriko alkarte batzuk egin eutsen omenaldia (2010) eta oraintsuan Eusko Ikaskuntzak eskeini deutsan Manuel Lekuona Saria (2010).

Esatekoak 0
Ikusita: 1273
2011.04.19

Aita Lino Akesoloren salmoak

Aita Lino Akesolo jaio zala 100 urte bete dirala-ta, omenaldia egin deutse herrian, Diman, apirilaren 15ean. Omenaldi horretan hainbat ekitaldi egin dira: plaka bat jarri dabe haren omenez Udalak eta Euskaltzaindiak, hitzaldi-sorta bat egin, mezea eta herri-bazkaria.

Horreekaz guztiakaz batera, karmeldarrek Aita Lino Akesolok bizkaieraz jarritako salmoen liburua berrargitaratu dabe. Salmoak izeneko liburu hori 1964an argitaratu eben lehenengoz karmeldarrek. Liburu horretan, aurreko urtean Xavier Diharce Iratzederrek idatzi eta Gabriel Lerchundik musika jarritako salmoak bizkaieraz jarri zituan Lino Akesolok.

Salmook kanturako dira, kantatzekoak, Lerchundiren doinuaz; horregaitik, liburu biok lotuta dagoz, batetik bestera jo behar da letra-doinuak lotzeko.

Orain atera daben edizinoari Julen Urkizak, Luis Baraiazarrak eta Patxi Uribarrenek egindako sarrerak gehitu deutsez, testuak lehengoak direla.

Euskeraren aldaera batetik bestera ekarri zituan Linok salmoak, lapurteratik bizkaierara. Entzute oso ona hartu eban lan horregaz aita Linok, musikaren legeak ondo beteteaz gainera, poesia kutsua ondo gorde ebalako.

Esatekoak 0
Ikusita: 2229
2011.04.14

Aita Santi Onaindia ikerketa bekaren emaitzak

David Latxaga, Zornotzako alkatea, Miren Dobaran, BFAko Euskara Sustatzeko zuzendaria, Miren Ibarluzea, lanaren egilea, Adolfo Arejita, Labayru Ikastegiko zuzendaria.

Amorebieta-Etxanoko Udalak urte birik baten deitzen dauen Aita Santi Onaindia Ikerketa Beka 12. deialdira heldu da.

 

Azkenengo ikerketa argitaratu

2009ko deialdian Miren Ibarluzeak eroan eban beka, literatur itzulpenaren kritikaren ganeko ikerketa egiteko. Lan horren emaitza orain argitaratu dabe Zornotzako Udalak eta Labayru Ikastegiak Literatur itzulpenaren kritika. Lehen pausoak: dibulgazio-kritikaren azterketa izenburuagaz.

 

Itzulpen-praktika handia da gurean, itzulpenaren teoria eta kritika, ostera, ez doaz maila berean. Horregaitik, ikerketa honetan egileak egoeraren argazkia egiteko lehenengo pausoak ezarri ditu, euskerara itzulitako literatur testuen dibulgazio-kritikaren azterketaren bitartez.

 

Hasteko, itzulpen-kritikaren egoeraren barri emoten dau, gero metodologia eta oinarri teorikoa azaldu, eta amaitzeko emaitzak aurkeztu ditu.

 

Miren Ibarluzea Santisteban (Mungia, 1984) Itzulpengintza eta Interpretaritzan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologia masterra dauka, eta master-tesi gisa aurkeztutako lana da hemen plazaratutako ikerketa.

 

Hurrengo deialdia zabalik

2011ko deialdia be iragarrita dago. Euskal literaturako gaien gaineko ikerketa-egitasmoak uztailaren 1era arte aurkeztu daitekez. Behin ebatzia emonda, urtebeteko epea eukiko dau bekadunak lana egiteko eta 9.000 euroko saria. Lana, ganera, argitaratu egiten da.

 

Esatekoak 0
Ikusita: 1515