kontaktua
2011.09.04

Herri kantuak zabaltzen Arratian

Uda hasiera honetan, Arratian handik eta hemendik sortu dira herri kantuak batzeko egitasmoen emaitzak. Proiektuak eurak aspaldikoak dira, ibilian ibilian egindakoak, denpora luzean eta beste batzukaz nahastean batzuetan. Baina aldi beretsuan agertzeak biderkatu egin dau euron oihartzuna.

Hiru disko aurkeztu barri dira, hiruretan herri kantuak batzen dirala.

Lehenengo biak Igorreko Institutuko irakasle batzuk Arratiako ondarea (hiztegia egin barri dabe) batzeko ahaleginetik sortutakoak dira.

Umeen zentzune etxean entzune Arratiako eskoletan (Lemoa, Igorre, Dima, Artea, Areatza eta Zeanuriko eskoletan) egindakoa da, ikasle, irakasle, teknika eta gurasoak parte hartuta. Izan be, kantau umeen gurasoak egiten dabe. Hogeta bat kanta ditu, herrikoak, asko umeai kantetakoak. Danak dagoz Arratian bertan eskola-umeen bitartez bakotxak bere inguruko barri-emoileai jasota. Eskoletako familia guztiei banatu jake ale bana. Baina horrez ganera, lan honek Arratiako Udalen Monkomunidadearen laguntza eauki dau, eta herriotan, ume jaiobarriak erregistrau orduan, gurasoai oparitu egingo jake.

Hona kantuak:

1. Txirintxanketan

2. Atxean motxean

3. Txalo-pin-txalo

4. Din-dan

5. Txakolin

6. Obabatxoak

7. Atzamarren kontutxua

8. A,a a, Ipiñako bizkarra

9. Txikitxu polit hori

10. Txako ta txako

11. Sabin Sabintxu

12. Erregen Erregen

13. Lehenengotxu hori

14. Garia saltzen nengoenean

15. Lehenengotxu hori

16. Santa Ageda koplak

17. Goizean Parisen

18. Egun bolontena

19. Ogarabeiti dago

20. Ez dao errotan harririk

21. Bela, bela Jaune

Hurrekoa Hurrean AK-37ren hirugarren lana. Talde hori Igorreko Institutuko ikasle batzuk osatutakoa da, guda garaiko Arratia konpainia zenaren omenez sortu zan, lehenengo diskoko kantuen harira. Aurretik beste disko bi atera dabez: Arratiako kanta galduak (2006) eta Kanta galduen bila (2008). Hirugarren disko honetan, aurrekoetan moduan, Arratian bertan batutako kantuak jaso dabez. Ha ta guzti be, gazteoi euren moldaketa musikalak egiteko aukerea emoten jake, eta horregaitik, betiko kantu batzuk beste erritmo batera egokituta datoz. Honeek kantuok dira:

1. Zeanuritik baraurik

2. Zerrariek ("Moret"en bertsioa)

3. Carlos Setimo eta

4. Karlistetako jeneral faltsuak

5. Fraisku galtzazahar eta

6. Eguzkiaren askatasuna

7. Aramotzetik Garamendira

8. Ama zuriak neuri

Hirugarren lana bide profesionaletik dator, Gontzal Mendibilek Neure txiki polita izenaz argitaratuta. Azpititulu moduan dakar “Gorbeialdeko kantuak oroituz”, izan be, Zeanuri, Zeberio eta Arratia osoko herri kantuak dira gehienak, berak sortutako pare bat tartean dala. Abestiok Arratia eta inguruetako kantutegia osotzen dabe, inguruko edadeko jenteari ikasitakoak dira, Mendibilek berak edo beste ikerlari batzuek batutakoak. Kanta bi dira barriak, bata, “Malkoak euri balira” izenburukoa, Sabin Intxaurraga lehengusuari eskainia eta bestea, “Gorbeiako haizea”, Bitoriano Gandiagak idatzitako olerki batean oinarrituta.

Kantu honeek osatzen dabe diskoa:

1.      Neure txiki polita.

2.      Orbelak airez aire

3.      Malkoak eure balira

4.      Frantzie kortekoa

5.      Dimako idiari

6.      Zubiteko kridia

7.      Atxia mutxia

8.      Lapur famatua

9.      Agur Euskal Herria

10.  Ipiñaburun

11.  Otxandioko errementariak

12.  Gorbeiako haizea

Laugarren egitasmo bat be bada bidean. Arratiko Musika Eskolea sortu zala 25 urte bete dira aurten, eta hori dala-ta, argitalpen bat prestetan dabiz. Argitalpena etorri bitartean, ha ta guzti be, Begitu aldizkarian, Ruper Lekuek prestatuta, Arratian batutako herri kantu bat emoten da, musika eta letra jarrita. Kantu-bilduma bat egitea da asmoa, eta bilduma hori argitaratuko dan lanaren zati bat izatea.

Ez da barria Arratian herri kantu, ipuin, doinu eta soinu-tresnen gorabeherak batzea. Aurretik be jente asko ibili izan da horretan, kasurako, Gontzal bera, Ruper Lekue, Joseba Larrakoetxe, Manu Etxebarria, Jose Ramon Arbe. Labayru Ikastegiak be hainbat grabazino egin ditu inguru horretan eta baita aldi bateko Maria Goiri Mintegiak be. Hemen ezagunenak baino ez dagoz, baina gehiago be badira.

Pozgarria da, ha ta guzti be, gazteak tartean dirala transmisinoari emon jakon aupadea. Beste musika mota batzukaz batera, geure ondareagaz zaletutea lortzen bada, ondare horrek aurrera egingo dau eta.

Zorionak honek danak urtetako behar egin daben guztiai!

Esatekoak 0
Ikusita: 3322
2011.07.29

Labayru Ikastegia eta Euskerazaleak alkartea alkarregaz

Orain arte erakunde biok Bilbon egoitza bana euki dabe, Labayru Ikastegiak Indautxuko plazan, eta Euskerazaleak alkarteak Colon de Larreategui kalean.

Ibilbide ezbardina egin badabe be, erakunde biak beharrerako arlo beretsuetan dabiz, euskerea landu, irakatsi eta zabalduten. Horrez ganera, bateko besteko arduradunak eta hurrekoak hartu-emon handia euki izan dabe urte guztiotan.

Gaur egun, bien beharrizanak ikusita, egoitza baten batzearen alde onak eta txarrak ondo aztertu ostean, hitzarmena egin dabe erakunde biak Colon de Larreateguiko egoitza banatzeko.

Beraz, irailaren 1etik aurrera Labayru Ikastegiaren Bilboko egoitza Colon de Larreategui kalean, 14. zenbakia, 2. solairuan egongo da.

Egoitza barrian, erakunde biek euren idazkaritza eukiko dabe eta eskolak emoteko gelak banatu egingo dabez.

Aldi baterako kontratua egin dabe, baina gerora be jarraitzeko asmotan.

Esatekoak 0
Ikusita: 1138
2011.07.21

Idatz & Mintz literatur aldizkariaren zenbaki barria

Labayru Ikastegiak ateraten dauen Idatz & Mintz Literatur Atalen sorta aldizkariaren 51. zenbakia argitaratu barri da.

2011ko lehenengo ale honetan, literatureagaz lotutako hainbat idazlan batu dira. Alde batetik Aita Lino Akesolo ekarri dabe gogora Adolfo Arejitak eta Juan Manuel Etxebarriak artikulu banatan.

Sorkuntza aldetik, Lourdes Unzueta, Amaia Iturbide eta Iratxe Ormatzaren narrazino bana dakarz. Eta Luigi Anselmiren “Bortz olerki llabur”.

Herri literaturako atalean, Jabier Kalzakortak “Brodatzen ari nintzen” balada ezagunaren bertsino barria emoten dau, Altzaikoa.

Sebastian Gartzia Trujillok euskera baserri-hizkuntza ete dan zalantzan jartzen dau saio moduko artikuluan.

Eta amaitzeko, Arantza Etxebarriak Francisco Javier Arrietaren Itsaso aldetik izeneko liburuaren erreseina idatzi dau.

Zenbaki betea dogu ale hau, aurrekoen antzean. 2010ean 50. zenbakira heldu zan aldizkaria aurrera doa, muga hori ez dala helmuga izan gogoratuz.

Esatekoak 0
Ikusita: 1375
2011.07.14

Eako poesia egunak

Urteroko moduan, aurten be poesia ardatz dala, jardunaldiak eratu ditue Ean, zortzigarrenak, poesia modernoaren ingurukoak.

Garagarrilaren 15, 16 eta 17an programa betea dago, beti be poesiagaz lotuta. Hitzaldiak, mahai-inguruak, irakurraldiak, errezitaldi musikadunak… poesiagaz gozatzeko hainbat aukera dagoz bertara hurreratu ezkero.

Herrijeri Emon Arnasa kultur elkarteak antolatzen ditu poesia-egunok. Gabriel Arestik Ean igaro zituen bere azken urteak, eta poema batzuk herrian bertan idatzi eta herriari eskaini eutsazan. Hori dala-ta, jardunaldiok Ean egiten dira, eta Arestiri omenaldia egiteko helburua be badauke.

Informazino zehatza gura izan ezkero, hemen programea eta gainerako gorabeherak: www.eakopoesiaegunak.com

Esatekoak 0
Ikusita: 1243
2011.06.09

Orbelak airez airez Herri ondarea herrira bueltau

“Orbelak airez aire” herri kantuak eta ume-hizkera oinarri hartuta prestatutako materiala da. Labayru Ikastegiak landutako material horretan, herritik batutako kantuak CDan grabau dabez, Galdakaoko Maximo Moreno Musika eskolako eta Etxebarriko Soinuzale Musika Elkarteko ikasle-irakasleen artean, Juan Carlos Irizarrek prestautako moldaketakaz.

Material bikotxa da izan. Alde batetik CDa bera, barruan dituela grabazinoakaz batera, kantu guztien letra-partiturak.

Beste aldetik, izen bereko “gida-didaktikoa eta kantu bilduma” argitaratu da. Gida horretan be, barruan dator CDa. Baina kantuakaz batera, kantuok eta material tradizionalok eskolan nahiz etxean erabilteko gida dakar. Gida horretan 0-6 urteko umeakaz jarduteko hizkuntza-baliabideak datoz: ume-hizkera, esakera okerrak zuzentzeko modua, egoeraren arabera erabilteko moduko esamoldeak, olgetak, jolasak.

Material guztia Nerbioi-Ibaizabal inguruko herrietan bertako informanteei grabatutakoa da, herritik harakoa, barriro be gizarteratzeko. Bertan dagoz informanteek euren umezaroaz emondako barriak be.

Lan hau, berez, lehendik datorren egitasmo baten emaitza barria da. Zuztarretatik ahora izenagaz egin zan lehen DVD didaktiko bat. Hori lantzeko, Nerbioi-Ibaizabal inguruko hainbat informanteri galdeketak egin jakezan eta grabau egin ziran. Orduko emaitzaren kalidadea eta arrakasta ikusita, kontuan hartuta grabazinoetan beste material asko egoala, jarraipena emon jakon.

Egitasmo honetan honeek udalok parte hartu dabe: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes eta Zaratamokoak.

Esatekoak 0
Ikusita: 1155